Zápis nových žáků

PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ 
Ateliéry umělecké tvořivosti pro žáky ve věku 4 let| 2020/2021 |
Informace k zápisu (přijímací/talentové zkoušce) žáků
do ZUŠ J. Kvapila Brno

Hudební obor (HO)
Výtvarný obor (VO)
Taneční obor (TO)
Literárně-dramatický obor (LDO)

Přijímací řízení žáků pro šk. rok 2020/2021 se uskuteční 8. a 9. 6. 2020.
Přihlášky ke studiu je možné podat do 5. 6. 2020.
V případě volné kapacity školy i po uskutečnění přijímacího řízení budou vypsány dodatečné termíny přijímací / talentové zkoušky.

| HO |
| VO |
| TO |
| LDO |
Informace o přijetí žáka 
Výsledky přijímacích talentových zkoušek na školní rok 2020/2021| Dokument |
Úplata za vzdělávání (školné) na školní rok 2020/2021
(příspěvek na provoz školy)
| 2020/2021 |
Snížení úplaty za vzdělávání (sleva na školném)| Směrnice |