Vyučuje: Hra na klavír (ŠVP)

Telefon do školy: 545 350 547 (klapku zadejte hned po vytočení telefonního čísla)

E-mail:

Rozvrh hodin zaměstnance

Eva Grundová, DiS.
Životopis

Vystudovala Konzervatoř v Brně obor hra na klavír ve třídě Mgr. Inny Aslamas. V současné době studuje obor Klavírní pedagogika na Janáčkově akademii múzických umění a Italský jazyk a literatura na Masarykově univerzitě.
Zúčastnila se řady národních i mezinárodních soutěží (Pro Bohemia, International competition Euterpe, Brněnská klavírní soutěž, Piano competition Ischia ) a věnuje se především komorní hře, spolupracovala například s Moravským komorním orchestrem a také se zúčastnila Mezinárodní Schubertovy soutěže pro klavírní dua v Jeseníku.
Jako pedagog a korepetitor působila na Zuš Klobouky u Brna, Zuš Velké Opatovice a v
současné době vyučuje na Zuš Jaroslava Kvapila a Zuš Františka Jílka v Brně.

Ukaž svůj talent!

Předpokladem pro přijetí ke studiu na naší ZUŠ je vyplněná elektronická přihláška ke studiu, úspěšně vykonaná přijímací/talentová zkouška a volná kapacita.