Historie

Leoš Janáček a Jaroslav Kvapil společně s dalšími spolupracovníky

140 let v kostce aneb věděli jste, že v roce …

  • 1882 (5. dubna) založil Leoš Janáček nejstarší uměleckou školu v Brně? Od té doby se datuje vznik brněnského hudebního školství. Výuka začíná s počtem žáků 124, který se rozroste neuvěřitelným způsobem: 1920 – 654 žáků, 1921 – 808 žáků, 1924 – 970 žáků, 1936 – 1000 žáků, 1987 – 1628 žáků.
  • 1891 se výuka převádí do prostor Besedního domu a zemská školní rada oficiálně uznává existenci školy tím, že ji poskytuje statni subvencí
  • 1895 je vypracován ve škole školní řád
  • 1899 se ve škole vyučuje hře na klavír, housle, violoncello, viola, kontrabas, dechové nástroje, učí se sólový zpěv, hudební nauka, harmonie, estetika, všeobecné kulturní dějiny, cizí jazyky
  • 1911 se od učitelů požaduje úplná odborná kvalifikace
  • 1920 se na čtvrtstoletí ujímá vedení školy Jaroslav Kvapil, školu navštěvuje 654 žáků
  • Období 2. světové války škola zůstává jedinou českou vzdělávací institucí v Brně, zájem žáků převyšuje několikanásobně kapacitu školy tak, že se vyučuje i v soukromých bytech
  • 1945 se obnovuje chod školy s novým pedagogickým sborem a škola má 1050 žáků
  • 1949 se otevírá pedagogické oddělení, které do jisté míry nahrazuje konzervatoř
  • 1950 škola obdrží čestný název Hudební škola Jaroslava Kvapila
  • 1951 se stává státní školou
  • 1959 slouží LŠU Jaroslava Kvapila jako cvičná škola pro konzervatoř, kde posluchači navštěvují hodiny zkušených pedagogů a učí se od nich metody výuky
  • 1961 vzniká čtyř oborová Lidová škola umění Jaroslava Kvapila
  • 1963 je LŠU odborem školství a kultury určena školou experimentální, která se zaměřuje na výchovu mimořádně talentovaných dětí
  • 1966 slouží škole i fotografické laboratoře a dokonce existuje i oddělení filmové
  • 1968 se zde zahajuje systematická výuka dětí předškolního věku
Jaroslav Kvapil

„Kvapilka“ se i po 140 letech drží janáčkovských myšlenek: otevřenost všemu novému, informovanost o světových metodických novinkách, schopnost pružné aplikace, odvaha k experimentu, nezkostnatělý přístup k dětské individualitě. Škola za dobu své existence vychovává více budoucích profesionálů, než je běžné, udržuje si čelní místa v soutěžích a umělecky se angažuje při různých významných příležitostech.

Ředitelka školy děkuje paní PhDr. Aleně Borkové, že umožnila čerpat informace ze své publikace „Od hudební školy Filharmonického spolku Besedy brněnské k Základní umělecké škole Jaroslava Kvapila“.

Víte, že naší školou od svého založení prošlo více než 130 tisíc žáků, což je třetina Brna? To ji řadí na první místo mezi všemi českými uměleckými školami.

Současný pedagogický sbor školy