Krajská kola soutěží žáků ZUŠ – dechové nástroje

Gratulujeme našim žákům Antonínu Muhlhanslovi ze třídy p. uč. Winklera k získání 1. místa a  Adamovi Čepilovi ze třídy p. uč. Kolouchové k získání 1. místa s postupem a zisku trofeje Absolutní vítěz v krajském kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechový nástroj.